top of page

Shipping Policy

What You Need to Know

הזמנות

תהליך ביצוע רכישה דרך אתר החברה ילווה בסדרת תדריך הוראות.

בטרם ביצוע הזמנה נדרש הלקוח למסור מידע לרבות שם, מספר תעודת זהות, כתובת למשלוח, כתובת לחיוב, מספר טלפון ומידע על התשלום. החברה איננה נושאת בכל אחריות בגין אובדן ו/או נזק עקב שגיאה או חוסר דיוק במידע שנמסר.

האספקה והמשלוח כפופים לזמינות הפריטים המוזמנים במלאי.

בעת הרכישה האינטרנטית יתווספו המוצרים ל"סל קניות", על מנת להמשיך בתהליך ביצוע התשלום יש לעבור "לקופה", כאשר לאורך כל תהליך הרכישה עד תשלומה, ניתנת האפשרות לתקן שגיאות כלשהן בנתונים, לשנות את תכולת סל הקניות באמצעות הוספה או גריעה של מוצר אחד או יותר מסל הקניות, או לבטל את כל ההזמנה טרם שליחתה.

כאשר מבוצעת הזמנה ע"י לחיצה על מקש "ביצוע הזמנה", הלקוח מאשר ומצהיר כי קרא את כל ההוראות החלות על רכישה זו לרבות קבלת מלוא התנאים והתניות המובאים בתקנון זה.

בתום ביצוע ההזמנה, יתקבל דואר אלקטרוני המאשר קבלת ההזמנה. דואר זה מאשר קבלת ההזמנה וכולל סיכום של התנאים והתניות, מידע על מאפיינים מהותיים של המוצרים שנרכשו, סימון מפורט של המחיר ואמצעי התשלום, מידע על דמי משלוח, מידע על התנאים והשיטות למימוש הזכות לביטול, הכתובת שאליה ניתן להפנות תלונות, מידע על שירותי תמיכה ועל האחריות המסחרית הקיימת.

במידה ולא מתקבל אישור הזמנה תוך 24 שעות לאחר ביצועה, באפשרות הלקוח ליצור קשר עם החברה דרך לחצן "צור קשר" שמוצע באתר לסיוע.

 

תשלום

החיוב עבור הרכישה באתר החברה ייעשה באמצעות כרטיס חיוב הנושא את שם הלקוח בלבד, התקף בישראל.

לא ניתן לשלם עבור העסקה האינטרנטית בהמחאות, מזומן, שוברים, קופונים ו/או כל צורה אחרת של מטבע, תשלום או תמורה שלא צוינה במפורש בתקנון זה.

החיוב בפועל ייעשה במעמד הקניה.

למען ביטחון ובטיחות מידע, פרטי המידע המוזנים ע"י הלקוח בעת ביצוע העסקה חייבים להיות תואמים לאלה של כרטיס החיוב המשמש לתשלום. בזמן ביצוע הזמנה, הלקוח מצהיר שכל המידע הנמסר הוא נכון ומלא. החברה שומרת על זכויותיה לבטל כל הזמנה שאינה עומדת בתנאים אלה.

כל מחזיקי כרטיסי החיוב נתונים לבדיקות אימות והרשאה בידי מנפיק כרטיס החיוב. במידה ומנפיק הכרטיס שבאמצעותו שולמה העסקה מסרב להתיר ו/או אינו מתיר ביצוע תשלום מכל סיבה שהיא, בין מראש ובין לאחר תשלום, החברה לא תישא בכל אחריות בגין עיכוב או אי-מסירה.

החברה משתמשת בשירותי PAYPAL  וסליקת כרטיסי אשראי מוכרת ומאובטחת.

 

משלוח

 , זמני אספקת המשלוחים הינם עד 7 ימי עסקים.

כל ההזמנות מטופלות ונשלחות בימי עסקים (ראשון עד חמישי, לא כולל ערבי חג וחג).

הזמנות שיקלטו בימים שישי או שבת  יטופלו ביום ראשון העוקב.

דמי המשלוח מצוינים בנפרד על גבי טופס ההזמנה ובתעודת המשלוח וישולמו ע"י המזמין.

זמן מסירת המשלוח ללקוח נתון לקביעת החברה בתיאום עם חברת השליחויות.

אספקת מוצרים על ידי חלוקת משלוחים הנה בתחומי ישראל בלבד וכפופה לנגישות סבירה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכיוצ"ב).

החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק כתוצאה מאיחור ו/או עיכוב שנגרמו כתוצאה מכוח עליון, צד שלישי ו/או נסיבות או אירועים שאינם בשליטת החברה.

החזרות

על הלקוח לבדוק תכולת החבילה המוזמנת בקבלתה. במידה והמוצרים אינם עומדים בציפייתו, נתונה ללקוח זכות החזרה וביטול העסקה מכוח חוק, מבלי לציין כל סיבה, תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מתאריך קבלת המוצרים, בצירוף תעודת החזרה שתסופק ע"י שירות הלקוחות וכוללת את כל המידע הנדרש. ניתן לעשות זאת באמצעות משלוח המוצרים בחזרה לכתובת השולח. על המוצרים המוחזרים להיות בלתי משומשים ובאריזתם המקורית.

הודעה על כוונה לממש את זכות הביטול ניתן לבצע באמצעות דואר אלקטרוני כפי שמוצג באתר החברה בצירוף פרטי ההזמנה ותיאור המוצרים המוחזרים.

במעמד מימוש הזכות לביטול, מתחייבת החברה להשיב ללקוח מלוא מחיר המוצרים תוך ארבעה עשר (14) ימים מתאריך קבלת הביטול, ובלבד שנשלחו חזרה בלתי משומשים ובאריזתם המקורית, וזאת תוך 14 ימים מהמשלוח. החזרים יבוצעו אך ורק לכרטיס החיוב המקורי שבו נעשה שימוש.

מומלץ בתוקף שהחבילה תישלח באמצעות שירות דואר רשום (שירות הדורש חתימה בעת הקבלה). החברה לא תישא באחריות בגין מוצרים מוחזרים שאבדו במשלוח, וכן לא יוחזרו עלויות בגין משלוח הפריטים בחזרה בדואר.

למרות כל האמור לעיל, לא יהיה בהסכם כדי לגרוע מאחריות הספק בהתאם לסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן 1987; וחוק האחריות למוצרים פגומים הישראלי, התש"ם - 1980.

 

אי התאמה

במקרה של אי התאמה של מוצרים בהתאם לסעיף 11 לחוק המכר הישראלי, נתונה הזכות להחליף מוצר ללא עלות. זכויות אלה תינתנה אך ורק לחודשיים מהתאריך בו נתגלתה אי התאמה כאמור. החברה תישא באחריות כאשר אי התאמה הופכת לגלויה תוך שנתיים ממשלוח המוצרים. הזכות בנוגע לאי התאמה אשר לא הועלמה בזדון, תפקע אוטומטית כעבור עשרים וששה חודשים ממועד מסירת המוצרים.

 

יצירת קשר

למידע ותמיכה ניתן ליצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני

shopamerebeauty@gmail.com

ו/או פנייה מקוונת באתר החברה

www.amerebeauty.com

Privacy Policy

חברת Amer'e Beauty( להלן: "החברה") מבקשת להבהיר, ככל שניתן במסגרת מסמך זה, את מדיניותה לפרטיות המשתמשים (להלן: "המשתמשים") באתר https://www.amerebeauty.com/ (להלן: "האתר").

 המשתמשים מתבקשים לקרוא בעיון מדיניות פרטיות זו על כל סעיפיה טרם הגלישה באתר.

גלישה באתר מבטאת הסכמה בלתי מסויגת להוראות מדיניות הפרטיות. הסכמה זו היא תנאי מקדים לשימוש באתר ולא תשמע כל טענה בעניין זה.

סוג המידע הנאסף באתר

במסגרת השירותים הניתנים באתר המשתמש נדרש למסור פרטים כגון: שם מלא, כתובת, דואר אלקטרוני ומספר טלפון. פרטים אלה ישמרו במאגר המידע של החברה.

פרטים אלו נחוצים על מנת לספק את המוצרים המוצעים באתר בצורה מיטבית.

יובהר כי פרטי כרטיס האשראי של המשתמש אינם נשמרים במאגר המידע של החברה.

במסגרת השימוש באתר נאסף מידע אודות העדפות רכישות המשתמש, מוצרים בהם ביקר המשתמש, רכישות אשר לא הושלמו על ידי המשתמש וכיוצ"ב.

במסגרת השימוש באתר נאסף מידע סטטיסטי אשר אין בו בכדי לזהות מי מהמשתמשים באופן אישי. בין היתר מדובר במידע בדבר דפוסי שימוש במערכת, שימוש בקישורים, סוג הדפדפן, כתובת ה-IP מועדי שימוש וכו'.

המידע המוזכר בסעיפים 7 ו-4 נאסף בין השאר באמצעות קוד מעקב של GOOGLE ו-FACEBOOK המותקן באתר.

אופן השימוש במידע שנאסף

החברה תעשה שימוש במידע שנאסף על מנת לשפר את השירותים והמוצרים המוצעים במסגרת האתר ולהתאימם ככל הניתן להעדפות המשתמשים ועל מנת לאפשר למשתמש לקבל מידע מותאם ביחס למוצרים והשירותים המועדפים עליו.

החברה רשאית לשלוח מדי פעם דואר אלקטרוני ו/או מסרונים בנוגע למוצריה, למשתמשים אשר מסרו את פרטיהם בהתאם למדיניות זו. בכל עת המשתמש יוכל להודיע על רצונו להיות מוסר מרשימת התפוצה וזאת בדרך המפורטת על גבי ההודעה שנשלחה.

החברה רשאית להעביר מידע סטטיסטי שנאסף לצדדים שלישיים, מידע זה לא יזהה אישית את המשתמש.

החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים מידע שנאסף אודות דפוסי הפעולה של המשתמש באתר וזאת על מנת לספק למשתמש פרסום ממוקד ומותאם אישית.

החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים (שם, טלפון, כתובת וכיוצ"ב) למעט במקרים הבאים: לשם אספקת הזמנת מוצרים מהאתר, במקרה בו המשתמש פעל באתר החברה בניגוד לתקנון ו/או בניגוד למדיניות זו ו/או בניגוד לדין, בכל מחלוקת ו/או תביעה ו/או הליך משפטי ככל שיהיו בינך לבין החברה.

האתר רשאי למחוק את המידע שמצוי ברשותו לגבי מי מהמשתמשים ללא כל התראה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או זכות לתבוע נזק באשר מידע זה.

 

עוגיות

אתר זה עושה שימוש ב"עוגיות" (Cookie) המזהות את הדפדפן שלך בצורה ייחודית. עוגייה היא קובץ קטן אשר אינו פוגע במחשב או בחוויית הגלישה. האתר משתמש בעוגיות לצורך תפעול שוטף ובתוך כך על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

על אף שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירת מחדל, כל משתמש יכול לשנות את הגדרות הדפדפן כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. בנוסף כל עוגייה ניתנת להסרה בקלות גם בדיעבד. השימוש באתר מהווה אישור לקבלת עוגיות כאמור.

ברירת הדין ושונות

הדינים אשר יחולו על מדיניות זו הם דיני מדינת ישראל בלבד.

סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת הנוגעים למדיניות זו או לשימוש באתר בכלל נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

במקרה בו מי מסעיפי מדיניות זו יימצא כבטל או בלתי חוקי, לא יהיה בכך להשפיע על שאר חלקי תקנון זה.

החברה רשאית לערוך שינויים במדיניות זו מעת לעת, תפורסם הודעה מתאימה על כך באתר החברה.

המשתמשים מוזמנים לעמוד בקשר עם צוות האתר בדבר התנאים במדיניות זו זה, לרבות פניה בקשר לעיון ו/או הסרת המידע הנאסף באתר. עם זאת, אין בפנייה לאתר בעניין מדיניות זו בכדי להשפיע על תוקפה ועל הסכמת המשתמש לתנאיה ולתוכנה. ניתן ליצור עמנו בדוא"ל shopamerebeauty@gmail.com וצוות האתר יענה לפנייתך בתוך זמן סביר.

ט.ל.ח.

Terms Of Use

מבוא

Amer'e Beauty (להלן: "Amer'e Beauty" ו/או "החברה") מקדמת בברכה את קהל לקוחותיה והמשתמשים באתרה האינטרנטי. אתר האינטרנט משמש כשער וירטואלי לחברה ולחנות החברה והשימוש בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן. הואל לקרוא תנאי השימוש בעיון, שכן השימוש באתר על כל תכניו יש בו כדי להעיד אודות הסכמה ואישור לתנאי השימוש. חוויית השימוש של המשתמשים באתר החברה חשובה לנו ביותר. לפיכך במידה ומצאת דבר מה או פרסום כלשהוא שיש בו כדי לפגוע בחוויית המשתמש הואל לפנות לחברתנו דרך הלינק של "יצירת קשר". חברתנו מאחלת לך שימוש מהנה באתר זה.

בתקנון זה:

"תכנים"- תמונות, צילומים, פרסומים, נתונים, וידאו, תמונות המלוות בקול ו/או וידאו, שערי מגזינים, טקסט, ידיעות העומדים לרשות הגולשים באתר החברה, וכן דרך אמצעי כל שהוא, לרבות מכשירים סלולאריים ו/או מכשירים קיימים ו/או מכשירים עתידיים המאפשרים צפייה בתכני האתר.

"האתר" ו/או "אתר החברה"- אתר Amer'e Beauty וכל אתר אינטרנט ו/או ערוץ ו/או פרסומת ו/או לינק המצוי בבעלותה של החברה.

 

הוראות שימוש באתר

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

מכירת מוצרים באמצעות אתר האינטרנט תתאפשר בכפוף לתניות ותנאי המכירה שלהלן בלבד. תכני הזמנת מוצרים ע"י לקוח דרך אתר החברה תיחשב להצעה, וקיבול ההצעה יבוצע בידי ספק (כהגדרתו להלן) המוסר את המוצרים ללקוח בפועל. החנות הוירטואלית המוצעת דרך האתר לא תיחשב בכל אופן כ"הצעה".  

לקוח המבקש לרכוש מוצרים דרך אתר החברה חייב לעמוד ב-5 תנאים מצטברים המעידים על כשירותו לעשות כן:

בגיר בן  18 שנים לפחות ו/או באם מדובר בקטין לקבל הסכמה נאותה מידי נציגו החוקי.

יישות צרכנית- צרכן אנושי הפועל למטרתו הפרטית בלבד.

רישום לאתר החברה.

לקוח בעל כתובת דואר אלקטרוני.

החזקה בכרטיס חיוב תקף ממנפיקי כרטיסי החיוב הנזכרים באתר.

תקנון זה נכתב ונערך בשפה העברית ויהא כפוף לדין הישראלי בלבד.

בטרם ביצוע רכישה באמצעות אתר החברה יש לעיין בתנאי מכירה אלה בתשומת לב מירבית, שכן המשך שימוש על ידיך באתר זה ייחשב להסכמה לתנאי המכירה המובאים בתקנון זה. על-מנת להביע התנגדות להוראות התקנון יש לבצע יציאה מאתר החברה. החברה שומרת על כל הזכויות לתקן, להתאים, להחליף ו/או לשנות את תכני אתר זה בכל עת, וכל תיקון, התאמה, החלפה ו/או שינוי כאמור יהיו תקפים עת פרסומם באתר זה.

ביצוע הזמנות באתר יתאפשר בכל עת 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, אולם מתן שירות אנושי ופעילות המשלוחים תתאפשר בשעות העסקים הנקובות באתר.

המוצרים המוצעים לרכישה באתר לא ייחשבו כ"כהמלצה לשימוש", וכל רכישה ו/או שימוש באתר ובתכניו בכל רגע נתון יהא באחריות הגולשים ובהתאם לאומד דעתם בלבד.

פעילות האתר והפסקתה נתונה לבעלי החברה בלבד, ואיננה כפופה לכל מתן הודעה מוקדמת.

 

מוצרים

מידע על אודות מוצרים זמין באתר החברה בכל עת.  

החברה נוקטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות על מנת לוודא כי הפרטים, התיאורים, ותמונות המוצרים המופיעים באתר האינטרנט נכונים במועד שבו המידע הרלוונטי הוזן לאתר, אולם, בכפוף לחוק החל, החברה איננה מתחייבת לכך שפרטים, תיאורים, ותמונות כאמור של מוצרים הם מדויקים, מלאים, מהימנים, עדכניים או חפים משגיאות.

המוצרים המתוארים באתר האינטרנט, וכל דוגמיות שלהם שהחברה מספקת ללקוחותיה, מיועדים לשימוש אישי בלבד. כל שימוש למטרות עסקיות ו/או מטרות אחרות הן של המוצרים והן של הדוגמיות אסור בהחלט ומנוגד לחוק ולתקנון.

מידע בנוגע לאלרגנים במוצרים ובדוגמיות יובא בפרטנות על גבי תווית המוצרים ועלון המידע המסופק עם כל מוצר, והאחריות לקראן תהא על המשתמש בלבד.

מלאי המוצרים המוצעים למכירה באתר החברה יהא נתון לשיקול דעת החברה בלבד וזו איננה מתחייבת למלאי מוצרים מלא בכל עת. המוצרים מוצגים באתר למטרות המחשה בלבד.

כל המוצרים, המחירים ותנאי המשלוח המוצגים באתר נתונים לשינוי בידי החברה בכל עת וכפוף לשיקול דעתה הבלעדית.

 

מחירים

 

המחירים הנקובים באתר החברה  עבור מוצרים הזמינים באמצעות אתר החברה כוללים מע"מ בשיעורו הנוכחי, ונקובים בשקל ישראלי חדש (ש"ח). דמי משלוח ייווספו למחיר המוצרים ויצוינו בנפרד בטופס ההזמנה.

במקרה של טעות במחיר מוצר באתר החברה, יוצע ללקוח האפשרות לרכוש את המוצר במחירו הריאלי, או לבטל את ההזמנה.

המחירים המוצגים באתר אינם בהכרח שווים למחירי המוצרים בחנויות אחרות המספקות את מוצרי החברה. המחירים באתר החברה הם הקובעים בהתייחס לכל רכישה שתבוצע דרך אתר האינטרנט ובעת ביצוע הרכישה.

 

 

הזמנות

תהליך ביצוע רכישה דרך אתר החברה ילווה בסדרת תדריך הוראות.

בטרם ביצוע הזמנה נדרש הלקוח למסור מידע לרבות שם, מספר תעודת זהות, כתובת למשלוח, כתובת לחיוב, מספר טלפון ומידע על התשלום. החברה איננה נושאת בכל אחריות בגין אובדן ו/או נזק עקב שגיאה או חוסר דיוק במידע שנמסר.

האספקה והמשלוח כפופים לזמינות הפריטים המוזמנים במלאי.

בעת הרכישה האינטרנטית יתווספו המוצרים ל"סל קניות", על מנת להמשיך בתהליך ביצוע התשלום יש לעבור "לקופה", כאשר לאורך כל תהליך הרכישה עד תשלומה, ניתנת האפשרות לתקן שגיאות כלשהן בנתונים, לשנות את תכולת סל הקניות באמצעות הוספה או גריעה של מוצר אחד או יותר מסל הקניות, או לבטל את כל ההזמנה טרם שליחתה.

כאשר מבוצעת הזמנה ע"י לחיצה על מקש "ביצוע הזמנה", הלקוח מאשר ומצהיר כי קרא את כל ההוראות החלות על רכישה זו לרבות קבלת מלוא התנאים והתניות המובאים בתקנון זה.

בתום ביצוע ההזמנה, יתקבל דואר אלקטרוני המאשר קבלת ההזמנה. דואר זה מאשר קבלת ההזמנה וכולל סיכום של התנאים והתניות, מידע על מאפיינים מהותיים של המוצרים שנרכשו, סימון מפורט של המחיר ואמצעי התשלום, מידע על דמי משלוח, מידע על התנאים והשיטות למימוש הזכות לביטול, הכתובת שאליה ניתן להפנות תלונות, מידע על שירותי תמיכה ועל האחריות המסחרית הקיימת.

במידה ולא מתקבל אישור הזמנה תוך 24 שעות לאחר ביצועה, באפשרות הלקוח ליצור קשר עם החברה דרך לחצן "צור קשר" שבמוצע באתר לסיוע.

 

תשלום

החיוב עבור הרכישה באתר החברה ייעשה באמצעות כרטיס חיוב הנושא את שם הלקוח בלבד, התקף בישראל.

החברה מכבדת גם אפשרות לתשלום באמצעות נציג טלפוני הניתנת לבחירה בעת החשבון.

לא ניתן לשלם עבור העסקה האינטרנטית בהמחאות, מזומן, שוברים, קופונים ו/או כל צורה אחרת של מטבע, תשלום או תמורה שלא צוינה במפורש בתקנון זה.\

החיוב בפועל ייעשה במעמד הקניה.

למען ביטחון ובטיחות מידע, פרטי המידע המוזנים ע"י הלקוח בעת ביצוע העסקה חייבים להיות תואמים לאלה של כרטיס החיוב המשמש לתשלום. בזמן ביצוע הזמנה, הלקוח מצהיר שכל המידע הנמסר הוא נכון ומלא. החברה שומרת על זכויותיה לבטל כל הזמנה שאינה עומדת בתנאים אלה.

כל מחזיקי כרטיסי החיוב נתונים לבדיקות אימות והרשאה בידי מנפיק כרטיס החיוב. במידה ומנפיק הכרטיס שבאמצעותו שולמה העסקה מסרב להתיר ו/או אינו מתיר ביצוע תשלום מכל סיבה שהיא, בין מראש ובין לאחר תשלום, החברה לא תישא בכל אחריות בגין עיכוב או אי-מסירה.

החברה משתמשת בשירותי PAYPAL  וסליקת כרטיסי אשראי מוכרת ומאובטחת.

משלוח

כל ההזמנות מטופלות ונשלחות בימי עסקים (ראשון עד חמישי, לא כולל ערבי חג וחג).

הזמנות שנקלטו במערכת עד השעה 12 בצהריים  יטופלו באותו יום עסקים, כל הזמנה שנקלטה במערכת לאחר השעה 12 בצהריים תטופל ביום העסקים שלאחריו.

הזמנות שיקלטו בימים שישי או שבת  יטופלו ביום ראשון העוקב.

דמי המשלוח מצוינים בנפרד על גבי טופס ההזמנה ובתעודת המשלוח וישולמו ע"י המזמין.

זמן מסירת המשלוח ללקוח נתון לקביעת החברה בתיאום עם חברת השליחויות.

אספקת מוצרים על ידי חלוקת משלוחים הנה בתחומי ישראל בלבד וכפופה לנגישות סבירה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכיוצ"ב).

החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק כתוצאה מאיחור ו/או עיכוב שנגרמו כתוצאה מכוח עליון, צד שלישי ו/או נסיבות או אירועים שאינם בשליטת החברה.

ביטולים

על הלקוח לבדוק תכולת החבילה המוזמנת בקבלתה. במידה והמוצרים אינם עומדים בציפייתו, נתונה ללקוח זכות החזרה וביטול העסקה מכוח חוק, מבלי לציין כל סיבה, תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מתאריך קבלת המוצרים, בצירוף תעודת החזרה שתסופק ע"י שירות הלקוחות וכוללת את כל המידע הנדרש. ניתן לעשות כך באמצעות משלוח המוצרים בחזרה לכתובת השולח. על המוצרים המוחזרים להיות בלתי משומשים ובאריזתם המקורית.

הודעה על כוונה לממש את זכות הביטול ניתן לבצע באמצעות משלוח פקס לחברה או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שמוצג באתר החברה בצירוף פרטי ההזמנה ותיאור המוצרים המוחזרים.

במעמד מימוש הזכות לביטול, מתחייבת החברה להשיב ללקוח מלוא מחיר המוצרים תוך ארבעה עשר (14) ימים מתאריך קבלת הביטול, ובלבד שנשלחו חזרה בלתי משומשים ובאריזתם המקורית, וזאת תוך 14 ימים מהמשלוח. החזרים יבוצעו אך ורק לכרטיס החיוב המקורי שבו נעשה שימוש.

מומלץ בתוקף שהחבילה תישלח באמצעות שירות דואר רשום (שירות הדורש חתימה בעת הקבלה). החברה לא תישא באחריות בגין מוצרים מוחזרים שאבדו במשלוח, וכן לא יוחזרו עלויות בגין משלוח הפריטים בחזרה בדואר.

ההוראות המפורטות לעיל חלות על רכישות מקוונות בלבד. מוצרים שנרכשו בחנות יהיו כפופים למדיניות ההחזרה של כל חנות לפי החוק החל. לא ניתן לבצע החזרות ו/או החלפות באתר לגבי רכישות שנעשו בחנות או בנקודת מכירה אחרות.

למרות כל האמור לעיל, לא יהיה בהסכם כדי לגרוע מאחריות הספק בהתאם לסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן 1987; וחוק האחריות למוצרים פגומים הישראלי, התש"ם - 1980.

אי התאמה

במקרה של אי התאמה של מוצרים בהתאם לסעיף 11 לחוק המכר הישראלי, נתונה הזכות להחליף מוצר ללא עלות. זכויות אלה תינתנה אך ורק לחודשיים מהתאריך בו נתגלתה אי התאמה כאמור. החברה תישא באחריות כאשר אי התאמה הופכת לגלויה תוך שנתיים ממשלוח המוצרים. הזכות בנוגע לאי התאמה אשר לא הועלמה בזדון, תפקע אוטומטית כעבור עשרים וששה חודשים ממועד מסירת המוצרים.

חיקוקים וסמכויות

על תנאי מכירה אלה חל החוק הישראלי ויש לפרשם בהתאם לחוקים, הדינים והנורמות הישראליים.

כל מחלוקות הנובעות מפרשנותם ו/או מתוקפם ו/או מביצועם של תנאים והתניות אלה יהיו נתונות באופן בלעדי וייחודי לבית המשפט המוסמך בתל אביב - יפו, ישראל.

יצירת קשר

 

למידע ותמיכה ניתן ליצור קשר באמצעות משלוח דואר אלקטורני ו/או פנייה מקוונת באתר

shopamerebeauty@gmail.com

bottom of page